TiMi

Chính sách

Quy định sử dụng Txu và điểm tích lũy

Quy định sử dụng Txu và điểm tích lũy

  • Ngày: 01-10-2018

 Hội viên sử dụng Txu và điểm tích lũy để tiêu dùng tại bất cứ cửa hàng nào nằm trong hệ thống Timi.

 Khi hội viên Timi tiêu dùng phải sử dụng thẻ hội viên Timi và thanh toán bằng Txu hoặc Điểm tích lũy thì hệ thống mới tính phần trăm tích lũy

 Đối với tài khoản Timi có thể chuyển khoản Txu cho nhau.

 T Xu có thể rút thành tiền mặt từ tài khoản ngân hàng mà hội viên đã liên kết, mõi lần rút tiền sẽ phụ thu phí dịch vụ 2%.

 Hội viên có thể nạp T_Xu vào tài khoản Timi của mình thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc nạp bằng tiền mặt tại các cửa hàng được cho phép nạp tiền trong hệ thống Timi.

Share This

Comments