TiMi

Hướng dẫn

Hướng dẫn rút tiền mặt bằng Txu

Hướng dẫn rút tiền mặt bằng Txu

  • Ngày: 05-10-2018

Để rút tiền mặt trên ứng dụng TiMi. Bạn bấm chọn tính năng "Rút tiền" 

Hệ thống mặc định hiển thị  thông tin tài khoản ngân hàng đã được liên kết. 

Nhập số tiền muốn rút ( mỗi lần rút tiền không dưới 100.000VNĐ), Bấm "Bước tiếp theo'

Nhập "Mật khẩu thanh toán"

Hoàn tất yêu cầu rút tiền

*** Yêu cầu rút tiền sẽ được chuyển đến tài khoản đã liên kết của bạn trong 2 ngày làm việc.

 

Share This

Comments