TiMi

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng mã thanh toán

Hướng dẫn sử dụng mã thanh toán

  • Ngày: 05-10-2018

Tính năng " Mã thanh toán: được xây dựng để tiện lợi cho việc chuyển khoản.
Bạn mở lấy mã thanh toán cung cấp cho người chuyển TiMi quét mã, nhập số tiền , nhập mật khẩu thanh toán, hoàn tất chuyển khoản

Share This

Comments