TiMi

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng Txu, điểm tích lũy

Hướng dẫn sử dụng Txu, điểm tích lũy

  • Ngày: 05-10-2018

1. Mua hàng online: 

Bước 1: Chọn sản phẩm rồi vào giao diện thanh toán

Xác nhận đơn hàng

Bước 2: Chọn thanh toán bằng Txu ,Điểm tích lũy Hoặc Online Pay ( ngân hàng trực tuyến)  

Hình thức thanh toán

Online Pay

Bước 3: Nhập mật khẩu thanh toán, hoàn tất thanh toán.

Chi tiết đơn hàng

2. Mua hàng offline:

Khi đến cửa hàng mua hàng, bấm biểu tượng quét mã, quét mã QR của cửa hàng, nhập số tiền , chọn hình thức thanh toán( Txu/ Điểm tích lũy), nhập mật khẩu thanh toán, hoàn tất thanh toán.

 

Share This

Comments